Increase Size Decrease Size Reset font to default

NEYCE Müzikevi

tr en

MÜZİK KİTAPLIĞI

Aşkın Sesi Ney Öğretim Kitabı
Sencer Derya
Pan Yayıncılık;
İstanbul, 2008, 21 x 30 cm, 212 sayfa, Türkçe


Türk müziğinin önemli sazlarından ney'in öğretimi, yüzyıllarca geleneksel yöntemlerle sürdürülmüş, hem teknik bilgiler hem de geleneksel tavır ustadan çırağa aktarılmıştır. Bugüne kadar pek çok neyzen yetiştirmiş usta neyzen Sencer Derya'nın kitabı bir metot olduğu kadar, ney sazının Türk müziği içindeki yerini, yapımını, ustalarını da bu saza yeni ilgi duyanlara aktaran bir eser. Ekinde A. Şenol Filiz'in seslendirdiği bir de öğrenim CD'si bulunan kitapta müzik teorisi, makam ve usul bilgileri ile çeşitli örnek eserler de yer almakta.

 

Turk-Musikisi-kapak

TÜRK MUSİKİSİ

Ahmet Selim Teymur
Pan Yayıncılık

“Türk Musikisi”, Ahmet Selim Teymur’un Trabzon Liseleri’nden Yetişenler Derneği’nde musiki çalışmalarına katılanlara yol göstermek üzere hazırladığı bir kaynak kitaptır.
Önce 1979-81 yılları arasında üç ayrı cilt olarak yayımlanan kitap, sonradan tek bir cilt haline getirilmiştir.
Nazari bilgilerin incelikleri, Ahmet Selim Teymur’un çok önem verdiği genç kuşakların kolayca kavrayabilecekleri bir dil ve sistematikle aktarılmaya çalışılmıştır.
Kitapta, Genel Bilgiler, Basit Makamlar, Küçük Usuller, Göçürülmüş (Şed) Makamlar, Birleşik Makamlar ve Büyük Usuller yer almaktadır.
 

25494_2

AVRUPALI GEZGİNLERİN GÖZÜYLE OSMANLILARDA MUSİKİ
Bülent Aksoy
Pan Yayıncılık

Osmanlı kültür ve sanatının başka alanları gibi, Osmanlı musikisi tarihinin de birçok sayfası ya hiç bilinmiyor ya da yeterince bilinmiyor. Bunun başlıca nedeni; özelde Osmanlı musikisinin genelde ise Osmanlı kültürünün ‘sözlü’ bir geleneğe dayanması, yazılı kaynak ve belgelerin azlığı veya yetersizliğidir.  Bu bağlamda Osmanlı musikisini daha yakından tanıyabilmek için yerli kaynakların yanısıra; Avrupalı şarkiyatçıların, müzikologların, musiki tarihçilerinin ve gezginlerinin aktarımlarından da faydalanılması önemlidir. Zira Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemden başlayarak; Osmanlı tarihini, devlet, toplum, hukuk ve askerlik düzenini, gelenek ve göreneklerini, dil ve kültürünü bir araştırma konusu haline getiren Avrupalılar, Osmanlı musikisini de incelemekten geri kalmamışlardır.

Bülent Aksoy bu kitabında; seyahatname, anı, günlük, mektup gibi canlı gözlem ürünü Avrupa kaynaklarında yer alan, Osmanlı musikisiyle ilgili malzemeyi değerlendiriyor. XV. yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyıl sonlarına kadar başta İstanbul olmak üzere çeşitli Osmanlı şehirlerine gelen gezginlerin musiki tarihine ışık tutabilecek gözlemlerini yorumlarken, bir yandan da Avrupalıların Osmanlı musikisine nasıl bir kültürel mercekten baktıklarını gösteriyor.

 tarama0001-1

AŞK OLMAYINCA MEŞK OLMAZ

Geleneksel Osmanlı/Türk Müziğinde Öğretim ve İntikal
Cem Behar

 Osmanlı/Türk Kültürünün dayandığı temel öğretim yöntemi, Meşk tir. Musikiden hat sanatına kadar geleneksel estetiğin doğasını şekillendiren bu yöntem, aynı zamanda usta-çırak ilişkisi etrafında örülen toplum ahlakının da aynası olmuştur.
 Meşk, Osmanlı’ dan   Cumhuriyet’ e sanatkar kuşakları arasındaki bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayan bir kültür köprüsü özelliği de taşır. Bu açıdan tarih boyunca toplumsal hafızayı temsil etmiş; sanatçıları ortak bir aidiyet duygusuyla kuşatarak, bütün geleneksel sanat türleri için adeta bir harç ödevi görmüştür.
 Cem Behar, bugüne kadar basit bir pedagojik uygulama sayılan, bu nedenle kıyasıya eleştirilen meşk yöntemini, geleneksel Osmanlı/Türk musikisi bağlamında farklı bir bakış açısıyla inceliyor.
Meşk in tarihi, pratiği ve ahlakı, dün-bugün ekseni üzerinde ilk defa bu detaylı araştırmayla günışığına   çıkmakta.