Increase Size Decrease Size Reset font to default

NEYCE Müzikevi

tr en

NEY DERSLERİ

TÜRK MÜZİĞİNE GİRİŞ | SOLFEJ

Derslerimiz neyzen adayının seviyesine ve talebine göre gruplandırma yapılarak sürmektedir. Genelde gruplar, hafta da bir, birbuçuk saatlik ders yapmak üzere en fazla iki ya da üç kişiden oluşmaktadır. Derslerde ney meşkinin yanı sıra,

1- Genel müzik bilgileri,
2- Türk müziği nazariyatına giriş,
3- Makam bilgisi,
4- Nota okuma (bona),
5- Usül bilgisi de verilmektedir.

Dersler öğrenciyle de paylaşılan bir program çerçevesinde dörder aylık zaman dilimleri halinde sürmekte ve her bölümün sonunda öğrencinin seviyesi  ölçülerek ona uygun bir programla devam edilmekte, böylece bilgilerin kalıcılaşmasına çalışılmaktadır.

Arzu eden öğrencilerimiz haftasonu veya hafta içi Türk Müziği Solfej  derslerimize de katılabilirler.

Not: Ney derslerimiz 4 grupla sınırlıdır.